Op alle bestellingen die via de webshop worden gedaan zijn deze voorwaarden van toepassing, andere leveringsvoorwaarden gelden niet. ROOKmetSMAAK heeft het recht de inhoud van de webshop en deze voorwaarden te alle tijden te wijzigen.

Overeenkomst 
Door een bestelling aan ons te verzenden gaat u een overeenkomst aan met ROOKmetSMAAK, waarbij ROOKmetSMAAK de verplichting heeft u zo snel mogelijk het bestelde artikel te doen toekomen en u de verplichting aangaat deze vooraf te betalen.

Bevestiging ontvangst 
Alle producten bij ROOKmetSMAAK zijn vrijblijvende totdat u een orderbevestiging per e-mail heeft ontvangen of als er telefonisch contact met u is opgenomen. In de orderbevestiging zal staan:
– Artikelomschrijving en het aantal ervan,
– Manier van betaling en de verzendmethode
– Totaalbedrag incl. BTW,
– Uw naam en adres gegevens (tevens afleveradres).

Privacy 
ROOKmetSMAAK verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Leveringen 
De leveringstermijn van de ROOKmetSMAAK producten bedraagt over het algemeen 1 tot 3 werkdagen binnen Nederland, nadat de betaling is bijgeschreven op de rekening van ROOKmetSMAAK. Indien een artikel niet op voorraad is en deel uitmaakt van een bestelling van meerdere artikelen, dan versturen wij alvast de artikelen die op voorraad zijn. Het artikel wat op nalevering staat wordt zo spoedig mogelijk door ons nagezonden zodra deze weer voorradig is. De verzendkosten hiervan zijn uiteraard voor onze rekening. Sommige artikelen kunnen een langere levertermijn hebben, wij zullen u hierover direct informeren nadat u de bestelling heeft geplaatst. Indien een artikel niet meer leverbaar is, vervalt de bestelling en wordt het bedrag dat u eventueel van tevoren heeft overgemaakt teruggestort op uw rekening.

Aansprakelijkheid 
ROOKmetSMAAK stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met welk product dan ook, door bijvoorbeeld verkeerd of ondeskundig gebruik ervan.

Belangrijk 
Het is van uiterst belang dat u uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres goed vermeld, dit voor duidelijkheid en om eventuele complicaties te voorkomen.

Eigendomsvoorbehoud 
ROOKmetSMAAK blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat het verschuldigde bedrag volledig is voldaan.

Ontevreden over een product
Wanneer een product niet aan uw verwachtingen voldoet dan kunt u deze binnen 8 dagen retour sturen. Het product moet ongebruikt en ongeschonden retour komen. ROOKmetSMAAK draagt zorg voor terugstorting van het aankoopbedrag. Dit bedrag is exclusief de verzendkosten die u maakt om het product te retourneren en die zijn gemaakt om het product naar u toe te sturen.

Garantie
Zichtbare gebreken moeten uiterlijk 8 dagen na levering gemeld worden. Bij een tijdig gemelde, terechte klacht zorgen wij in geval van materiële gebreken voor vervanging in geval van reparatiewerkzaamheden voor verbetering binnen een redelijke termijn. Indien het voorgaande niet tot het gewenste resultaat leidt, kunt u verzoeken om annulering van de koopovereenkomst of een korting op de aankoopprijs krijgen. Overige vorderingen zijn uitgesloten, tenzij ze berusten op grove nalatigheid en opzet van onze kant. De klant draagt de kosten van het retour zenden van de vermeende gebrekkige waar. Mocht de reclamatie niet terecht blijken dan wordt voor de controlewerkzaamheden een redelijk bedrag in rekening gebracht.

Klachten
Voor al uw klachten, opmerkingen en vragen kunt u altijd terecht bij ROOKmetSMAAK, u kunt telefonisch contact opnemen met:

ROOKmetSMAAK : T. +31 (0)527 683614 of door een e-mail te sturen naar info@rookmetsmaak.nl

Alles wat te vinden is op deze website (tekst, bestanden, afbeeldingen etc.) is eigendom van ROOKmetSMAAK, tenzij anders vermeld.